Obowiązkowe odblaski od 1 września


Od dwóch dni obowiązuje znowelizowana ustawa o Prawie Drogowym nakładająca obowiązek noszenia odblasków po zmroku każdemu pieszemu, który porusza się poza terenem zabudowanym.

imagesCo się zmieniło?

Obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do piętnastego roku życia. Z wejściem w życie nowelizacji, obowiązek ten rozszerzył się na wszystkich pieszych, bez względu na wiek, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy taki pieszy będzie poruszał się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Szukasz większej ilości porad i ciekawych artykułów? Zapraszam do Kategorii Porad.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszam na profil Facebook.

Inne artykuły z tej kategorii:

Prawo drogowe 

Jak sprzedaż na Allegro pogrążyła podatnika


Podatnik nie może twierdzić, że sprzedaje rzeczy osobiste, jeżeli w ciągu trzech lat dokonał ponad 1600 transakcji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

z7979526Q,Strona-glowna-serwisu-aukcyjnego-AllegroTrzy sprawy dotyczyły kobiety, która sprzedawała odzież dla dzieci w wieku 2–4 lat oraz zabawki za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Przez trzy lata (2007–2009) dokonała ponad 1600 transakcji. Oprócz ubranek i zabawek podatniczka sprzedawała także odzież damską i męską. Urząd skarbowy w wyniku kontroli stwierdził, że sprzedaże te były dokonywane w ramach działalności gospodarczej, i uznał, że nieopodatkowane zostało ponad 15 tys. zł przychodu.

Izba Skarbowa w Łodzi oddaliła skargę, podkreślając, że podatniczka nie dostarczyła dowodu na to, że sprzedawane przedmioty były prywatne i wszystkie należały do rodziny. Izba uznała jedynie, że sprzedaż zabawek była sprzedażą majątku osobistego i nie mieściła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Takiego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, do którego podatniczka złożyła skargę. Pełnomocnik kobiety twierdził, że sprzedawała ona rzeczy używane, a poza tym nie osiągnęła dochodu, bo sprzedawała taniej, niż kupiła. Poniosła także koszty wysyłki i prowizji dla portalu. WSA stwierdził, że biorąc pod uwagę liczbę transakcji, trudno jest uznać, by sprzedaż miała charakter incydentalny. Podkreślił także, że zgodnie z art. 5a ust. 6 lit. a ustawy o PIT nie ma znaczenia dla wymiaru podatku, czy podatnik z działalności osiągnął dochód. Ponadto potwierdzeniem tego, że podatniczka prowadziła działalność, jest to, że w 2010 r. ją zarejestrowała.

Podatniczka złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku, ale Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił.

Sygnatura akt:  wyrok NSA z 13 sierpnia 2014 r., sygn. II FSK 1893/12, II FSK 1894/12, II FSK 1895/12.

Top 5 najbardziej przydatnych porad prawniczych na wakacje


Wakacje w pełni, dworce i lotniska przeżywają oblężenie. To samo dzieje się w biurach podróży i na stronach z wyszukiwarkami last minute. Czy wybierasz samochód czy samolot, czy lecisz za granicę czy spędzisz urlop na Mazurach lub w Tatrach – poznaj swoje prawa.DSC01258

Zanim wybierzesz ofertę wyjazdu zorganizowanego przeczytaj co powinna zawierać umowa, a także co oznaczają poszczególne skróty w ofercie. Należy się dobrze zastanowić i poczytać opinie w internecie zanim wybierze się organizatora wczasów. Jak już wybierzemy ofertę, zakupimy wakacje i polecimy do miejsca docelowego, warto zabrać ze sobą umowę. Będzie nam ona przydatna, ażeby sprawdzić na miejscu, czy faktycznie dostało się to, za co się zapłaciło. W razie problemów, można zgłosić reklamację wczasów.

Na wakacjach nie odmawiamy sobie przyjemności. Rybka z frytkami, gofry, lody. A co jeśli się zatrujemy? Możemy reklamować jedzenie.

Jeśli jedziemy samochodem za granicę trzeba zapoznać się z tamtejszym prawem drogowym.

Chcesz być na bieżąco i wiedzieć więcej? Odwiedź mój profil na www.facebook.pl

Płatność mandatów, punkty karne i wykroczenia drogowe on-line już niedługo


Wkrótce będziemy mogli sprawdzić on-line punkty karne, wykroczenia drogowe, a nawet zapłacić mandat przez internet. Jak donosi Puls Biznesu – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) opublikowało projekt założeń zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw.
d725b866cd
Baza danych ma być uzupełniona o wiele nowych, praktycznych informacji, w pełni zinformatyzowana, ma oferować e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Nowy CEPiK ma być gotowy do końca 2016 r. Obecnie w CEPiK są informacje wskazujące właściciela pojazdu, polisy OC, kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz dane techniczne pojazdów (marka, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji, pojemność silnika).

Resort spraw wewnętrznych chce je rozszerzyć m.in. o dane o popełnionych przez kierowców wykroczeniach drogowych, posiadanych punktach karnych, osobach, którym cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdów, wypadkach komunikacyjnych, „życiu” pojazdu (przebiegu, zmianach właścicieli itp.), badaniach technicznych, nazwy firm ubezpieczeniowych, w których wykupiono polisy, ośrodkach szkolenia kierowców, instruktorach nauki jazdy i egzaminatorach. Dzięki znacznemu poszerzeniu katalogu danych technicznych pojazdów możliwe będzie oferowanie przez CEPiK e-usług weryfikowania stanu pojazdów na rynku wtórnym. „Obywatel uzyska bezpłatnie szerszy dostęp do danych historycznych pojazdu, co umożliwi mu lepszą ocenę dokonywanej transakcji” — czytamy w projekcie MSW.

Cały artykuł Pulsu Biznesu tutaj.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców tutaj.

Szukasz większej ilości porad i ciekawych artykułów? Zapraszam do Kategorii Porad.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszam na profil Facebook.

Inne artykuły z tej kategorii:

Prawo drogowe 

Ułatwienia w rachunkowości dla mikroprzedsiębiorców


Wdrożenie dyrektywy 2013/34/UE do polskiego systemu prawnego umożliwi przedsiębiorcom sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. W sprawozdaniu uwzględniać będą mogły jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu.

Kto to jest mikroprzedsiębiorca?

Dyrektywa określa, że mikrojednostkami są m.in.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną plynnoscfinansowaodpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: 1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Mikroprzedsiębiorcami są również: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro.

Tekst dyrektywy można przeczytać tutaj: Dyrektywa 2013/34/UE