Prokurator po stronie kierowców


Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek kwestionujący możliwość ukarania właściciela pojazdu.Obrazek

Chodzi  o sytuacje, w których zdjęcie z fotoradaru nie pozwala zidentyfikować kierującego. Jak podkreśla Prokurator Generalny, właściciel samochodu ma wówczas do wyboru albo wskazać tę osobę, która jest często członkiem jego rodziny, albo samemu przyjąć mandat. Tymczasem w naszym porządku prawnym obowiązuje zasada domniemania niewinności i to sam oskarżyciel powinien szukać dowodów obciążających.

Prokurator zwrócił się do Trybunału także o zbadanie zgodności z konstytucją innego przepisu kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3 tys. zł albo karze nagany”. Jego zdaniem przepis ten jest zbyt ogólny, nieprecyzyjny i niejednoznaczny.

Szukasz większej ilości porad i ciekawych artykułów? Zapraszam do Kategorii Porad.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszam na profil Facebook.

Inne artykuły z tej kategorii:

Prawo drogowe