29 marca, 2023

Co to jest plan wychowawczy podczas rozwodu?

2 min read

Sad little girl having breakfast while parents quarreling in the kitchen. She is upset, holding head and looking away.

Rozwód może mieć ogromny wpływ na życie rodzinne. Może mieć wpływ nie tylko na separację, ale także na życie dzieci. Plan wychowawczy lub ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem to sposób na zorganizowanie tego, jak dzieci będą mieszkać z rodzicami po rozwodzie.

Plan wychowawczy – co to?

Plan wychowawczy to pisemne porozumienie między rozwiedzionymi rodzicami dotyczące czasu i miejsca odwiedzin ich dzieci. Zazwyczaj obejmuje on święta, przerwy w nauce i inne szczególne wydarzenia. Rodzice mogą uzgodnić plan wychowawczy bez angażowania sądu. Możliwe jest również, że rodzice dobrowolnie uzgodnią plan bez nakazu sądowego.

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, mogą zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie tej kwestii. W większości przypadków sąd opowiada się za wspólną opieką nad dzieckiem, co oznacza, że rodzice wspólnie sprawują opiekę nad swoimi dziećmi. Jednak w przypadku, gdy jedno z rodziców w przeszłości stosowało przemoc domową, było maltretowane lub zaniedbywane, sąd przyzna drugiemu rodzicowi wyłączną opiekę nad dzieckiem.

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie planu wychowawczego, konieczne będzie zwrócenie się do sądu o jego ustalenie. Sąd weźmie pod uwagę interesy obu stron. Konieczne będzie również wyjaśnienie, dlaczego taki plan jest potrzebny.

Czy konieczne jest opracowanie planu wychowawczego?

Plan wychowawczy nie jest konieczny w każdym przypadku rozwodu. Jest on wymagany tylko wtedy, gdy rodzice nie zgadzają się co do czasu i miejsca odwiedzin dzieci. Plan wychowawczy nie musi obejmować tych samych kwestii, co ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem.

Podsumowując w większości przypadków rodzice zgadzają się na plan wychowawczy, który przewiduje wspólną opiekę prawną i fizyczną. Może się jednak zdarzyć, że sąd ustali plan wychowawczy przewidujący wyłączną opiekę prawną i fizyczną. W takim przypadku do rodziców będzie należało uzgodnienie planu wychowawczego.

1 thought on “Co to jest plan wychowawczy podczas rozwodu?

  1. Dziękuję za ten pouczający i interesujący artykuł. Podoba mi się wyjaśnienie, czym jest plan wychowawczy. Cieszę się również, że wyjaśnił Pan, jak ważne jest posiadanie planu wychowawczego podczas rozwodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.