23 września, 2023

Wypowiedzenie zmieniające – co to jest?

2 min read

W czasach epidemii pracodawcy, aby utrzymać stanowiska pracy, częściej zmieniają pracownikowi warunki pracy. Nie może to się jednak odbyć bez porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające jest oświadczeniem woli pracodawcy, który chce zmienić warunki pracy pracownika. Zmiana warunków pracy lub płacy za porozumieniem wymaga za to zgodnego oświadczenia obu stron umowy. W piśmie określa się, które z istotnych elementów umowy o pracę są wypowiadane. Oraz przedstawia nowe warunki pracy lub płacy, na przykład zmianę wynagrodzenia. Jest też zwiększenie lub zmniejszenie etatu, które zaczną obowiązywać po okresie wypowiedzenia. Trzeba wiedzieć, że jeśli warunki pracy wypowiadane są pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, musi być podana przyczyna uzasadniająca zmiany. Pracownik może przyjąć nowe warunki lub je odrzucić, składając odpowiednie oświadczenie. Czas, który ma na zastanowienie, zależy od długości przysługującego mu okresu wypowiedzenia (należy wiedzieć, że pracownik ma czas, by podjąć decyzję do połowy okresu wypowiedzenia. Zależy on od stażu pracy w firmie. Wyniesie 2 tygodnie, jeśli pracownik był w niej zatrudniony krócej niż 6 miesięcy czasu. Miesiąc, jeśli co najmniej 6 miesięcy, lub 3 miesiące, jeśli co najmniej 3 lata). Jeśli nie odpowie w wymaganym terminie, zostanie to potraktowane jak zgoda na zmiany. Od dnia po zakończeniu okresu wypowiedzenia będą obowiązywać nowe warunki pracy lub płacy. Jeśli pracownik nie przyjmie nowych warunków, będzie to traktowane podobnie jak zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę.

Czy zawsze jest konieczne wypowiedzenie zmieniające?

Czasem wypowiedzenie zmieniające nie jest konieczne. Dotyczy to sytuacji, kiedy pracodawca i pracownik zawarli porozumienie zmieniające. Lub pracodawca powierza inne obowiązki niż dotychczasowe, ale mieszczące się w rodzaju pracy uzgodnionym w umowie o pracę. Podobnie, jeśli zmiana rodzaju pracy następuje ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Ale na okres nie dłuższy niż trzy miesiące czasu. Albo obniżenie etatu następuje na mocy porozumienia z przedstawicielami pracowników zawartym na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.